Succesvol op het werk
en gelukkig thuis!
Hoe help jij werkende ouders
hierbij als manager?

TRAINING ‘MANAGEN OP WERK EN GEZIN’

Wanneer medewerkers een kind krijgen of een gezin runnen, heeft dit grote impact op hun leven en daarmee ook op hun werk. Het combineren van ouderschap en werk wordt door veel jonge ouders als veeleisend en zwaar ervaren. Hoe houden werkende ouders alle ballen in de lucht zonder om te vallen? En wat kan je als manager of HR medewerker voor deze ouders betekenen?

werk privé balans

AANDACHT VANUIT WERKGEVER VOOR HET THEMA WERK EN OUDERSCHAP:

 • Staat het onderwerp werk en ouderschap binnen jullie organisatie al op de kaart?

 • Wordt het onderwerp ‘hoe combineer je werk en gezin’ al besproken of is het nog taboe?

 • Herken je als manager de signalen van een mogelijke disbalans bij medewerkers?

 • Hoe ga je als manager of HR medewerker om met medewerkers die moeite hebben met het combineren van werk en gezin?

 • Welke rol speelt de combinatie van kind en carrière?

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

Managers, HR-adviseurs en P&O medewerkers.

SIGNALEREN VAN STRESS, WIENS VERANTWOORDELIJKHEID IS DIT?

“Vier op de tien managers vindt het signaleren van stress bij werknemers een taak voor HR” (Hays 2017). … en wat vind jij?

Als direct leidinggevende heb je vaak veel beter zicht dan HR op signalen van ongezonde stress bij medewerkers, waardoor je hierop sneller kan acteren. Met een tijdige signalering van ongezonde stress als ook het bieden van support en begeleiding, kan overbelasting en daarmee verzuim, uitval of vertrek van werkende ouders voorkomen worden.

Top 5 stressfactoren:

 1. Hoge werkdruk.
 2. Hoge verwachtingen die ik mezelf heb opgelegd.
 3. Te weinig ondersteuning van collega’s / management.
 4. Werk / privé onvoldoende in balans.
 5. Hoge verwachtingen van mijn collega’s/ leidinggevende.

Bron: Hays 2017

In deze training gaan we in op:

 • Dilemma’s van ouders met betrekking tot carrière versus gezin.

 • Dilemma’s van werkgevers ten aanzien van werknemers die werk en gezin combineren.

 • Het creëren van een oudervriendelijk werkklimaat passend bij de bedrijfscultuur.

 • Het ondersteunen van een gezonde energiebalans van medewerkers.

 • Het uitwisselen van ervaringen met andere managers (zitten jullie op 1 lijn?).

Wat levert deze training op?

 • Inzicht in dilemma’s van medewerkers die werk en gezin combineren.

 • Ideeën om het onderwerp werk en gezin (beter) op de kaart te zetten binnen de organisatie.

 • Handvatten voor het bespreken van de werk privé balans met medewerkers.

 • Handvatten voor het signaleren van risico’s op verzuim of uitval.

 • Inzichten om een duurzame, realistische en begripvolle relatie met tussen werkgever en werknemer te creëren.

Praktische informatie:

 • De training duurt 1 dagdeel

 • Per training is plaats voor maximaal 12 deelnemers

 • Locatie en datum worden in overleg met de opdrachtgever bepaald. Bij voorkeur vindt de training incompany plaats.

 • De training kan ook op maat worden aangeboden, afgestemd op de behoefte van de organisatie, de cultuur en de populatie.